MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Home / MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila kami tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku”

X